Naruto Puns

Rhymes

Pun Original
Suzuki Naruto Suzuki Escudo
Naruto formation Testudo formation
Portuguese Naruto Portuguese escudo
Cape Verdean Naruto Cape Verdean escudo
Chilean Naruto Chilean escudo
Naruto-optic modulator Acousto-optic modulator